Teater & Dramaskolan

Schema i Stockholm - Vårterminen 2019!
  startar V.6 - för schema scrolla ner!

 

Kursavg. 2019

14 gånger/termin

Miniteaterlek:  

  Prinsar, prinsessor och kanske en groda?                                                                                                                                                                        Tillsammans med de minsta leker och improviserar vi utifrån sagor,                                                                                                                              fantasi, rim och ramsor.

Mini/vuxen teaterlek 30 minuter

Vill du spela teater tillsammans med ditt barn?                                                                                                                                                                        pappa, mamma,farmor, morfar eller annan vuxen...                                                                                                                                               Tillsammans gör vi ett spännande dramaäventyr.                                                                                                                                                                 Rim, ramsor, lek och improvisation...

Mini/vuxen teaterlek 30 minuter / 1625:-

Mini/vuxen teaterlek 45 minuter / 1675:-

Miniteaterlek 45 minuter / 1625:-

Teater & Dramaskolan 45 minuter / 1625:-                                                                                                                                                             Tillsammans med barnen leker, improviserar, dramatiserar vi kring olika teman.                                                                                                            Reser i fantasin och utvecklar den kreativitet som finns hos alla.                                                                                                                                         I  våra dramaäventyr kan allting hända och ingenting är omöjligt!

 

SHOWSKOLAN

Tillsammans kommer vi utforska hur man bygger ett shownummer, med dans, sång och teater.                                                                            Under terminen skapar vi en show utifrån barnens vilkor som vi spelar upp inför en inbjuden publik.                                                

Showskolan 30 minuter / 1550:-                                                                                                                                                                                      Showskolan 45 minuter / 1675:-                                                                                                                                         Showskolan 60 minuter / 1875:- 
Showskolan 90 minuter/ 2000:-

Teaterskolan 60 minuter / 1675:-                                                                                                                                          

I våra teaterkurser arbeta utifrån barnens egen fantasi och lekfullhet som kommer till uttryck genom olika teaterövningar                              och improvisationer. Med hjälp av olika övningar lär vi oss improvisera och utveckla det egna kroppsspråket.                                                      Vi arbetar med de sceniska möjligheterna och tränar fantasin och koncentrationen samt socialt samspel.                                                              Den sociala kompetensen utvecklas, något som alla har nytta av även senare i livet                                                                                                       Vi avslutar terminen med att trolla fram en fantastisk föreställning som visas för en jublande publik.

Teaterskolan 75 minuter / 14ggr.  1900:-

 

 

 

Anmälan

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag

 

 


Mini/vuxen teaterlek

Full

2 – 4 år
15.45 – 16.30

 


Miniteaterlek

3 – 4 år
15.30 – 16.15


Teaterskolan

Dagbarnvårdar grupp

 

Mini/vuxen teaterlek

Ingen kurs VT-19

3 - 4 år

9.15 - 9.45

 

Miniteaterlek

Full         

      3 – 4 år                  15.30 - 16.15


 


Teaterskolan

5 – 7 år
16.30 – 17.15

 


Dramaskolan

4 – 6 år
16.30 – 17.15

Showskolan
Full
3 - 4 år
16.30 - 17.00


Dramaskolan

4 - 6 år
10.00– 10.45


Teaterskolan
Full
5 – 7 år

16.30 - 17.30


Teaterskolan

7 - 10 år

17.30 - 18.30

 
Teaterskolan
Full
10 - 12 år
17.30 – 18.30

showskolan

5 - 6 år
17.15 - 18.00

 


Teaterskolan

5 - 8 år
11.00 - 12.00

Teaterskolan


 

 


Teaterskolan

10 - 12år
18.15 – 19.30

 
Showskolan

Full

7-12år

18.15 - 19.15


Teaterskolan
Full
7 - 10 år
12.00 - 13.00

  Tisdag DRAMARUMMET Onsdag DRAMARUMMET