Teater & Dramaskolan

 

Showskolan

 4 – 6 år - Showtime

 Upplev dans, musik och teater och ha riktigt roligt tillsammans!

Vi dansar, sjunger, spexar och har roligt tillsammans till låtar som barnen känner igen.                                                              Alla kommer att få känna sig som de stjärnor de är.      

 7 – 12 år Showtime                                                                                                                                

Gillar du att dansa, sjunga och sätta ihop shownummer hemma i vardagsrummet!                                                                 

Eller har du en dröm om att våga göra det inför publik?                                                                                                          

Då är detta en grupp för dig!                                                                                                                                      

Följande jobbar vi med i showskolan;                                                                                                                       

Dans - Vi testar olika danskombinationer, steg och danser.

 Teater - Vi gör olika teaterövningar, lekar, improvisationer och använder fantasin.

 Sång - vi sjunger upp tillsammans, övar på olika sånger.                                                                                                      

Lär oss hur vi bygger upp stämning och spänning i sång och lägger på agerande till texten i musiken.                                                                                                                        

Vi kommer att öva på allt ifrån pop, musikal, schlager till rock, allt efter det intresse som finns i gruppen.                                

För att tillsammans utforska hur man bygger ett shownummer, med dans, sång och teater.                                               

Terminen avslutas med vår fantastiska show som vi visar för inbjuden publik.

 

 

 

Barn & ungdom

Miniteaterlek (2 - 4år)

Vi arbetar åldersindelat.

Prinsar, prinsessor och kanske en groda? Tillsammans med de minsta leker och improviserar vi utifrån sagor, fantasi, rim och ramsor.

 

 

Mini/vuxen teaterlek (2 - 5år)                                             Åldersindelat.

Vill du spela teater tillsammans med ditt barn?

pappa, mamma,farmor, morfar eller annan vuxen... Tillsammans gör vi ett spännande dramaäventyr.            Rim, ramsor, lek och improvisation...

Teater- och dramaskolan (4 - 7 år)

Vi arbetar åldersindelat.
I dramaskolan ger vi oss tillsammans med barnen ut på spännande dramaäventyr där allt kan hända. I en interaktiv teater är barnen med och styr handlingen framåt. vi löser uppdrag, hjälper filurer & figurer. Flyger skuttar och skojar  i våra magiska trolleriskor...
  Vi improviserar, dramatiserar och utvecklar den kreativitet som finns hos alla.

Teaterskolan (6 - 17 år)

Vi arbetar åldersindelat.

I våra teaterkurser arbeta utifrån barnens egen fantasi och lekfullhet som kommer till uttryck genom olika teaterövningar och improvisationer. Med hjälp av olika övningar lär vi oss improvisera och utveckla det egna kroppsspråket. Vi arbetar med de sceniska möjligheterna och tränar fantasin och koncentrationen samt socialt samspel. Den sociala kompetensen utvecklas, något som alla har nytta av även senare i livet

Vi avslutar terminen med att trolla fram en fantastisk föreställning som visas för en jublande publik.Förskoledrama

Vi har även drama för Förskolegrupper. Vi kommer till er eller ni till oss! Vi ordnar också fortbildning och föreläsningar för barnomsorgspersonal inom Barnkonventionen, Sagoberättande, Lekens betydelse samt Drama som metod i genusarbetet. För mer information maila Magdalena på drama@telia.com .

Fortbildning

UTAN LEK INGEN UTVECKLING

- Drama workshop

Hur man arbetar med Dramalek i förskolan/skolan på ett kreativt och lustfyllt sätt. Vi ger idéer och inspiration till hur ni på er förskola kan arbeta med drama. Med hjälp av drama, fantasi & skapande utveckla barnens förmåga till lek.

Delta i en inspirerande workshop där vi på ett pedagogiskt och kreativt sätt utforskar leken tillsammans. Med hjälp av små medel utvecklar vi vår egen fantasi, lek och skapande. Ni får med er idéer och verktyg hur ni kan använda drama med barnen i er verksamhet. Ni får också tips om hur ni kan arbeta med dramaäventyr tillsammans med barnen för att genom leken stärka deras självkänsla.

Är din förskola intresserad av en kreativ och inspirerande workshop i vår så ta gärna kontakt med oss  för mer information om dag tid och plats. 


                                  

     

          Genus & Drama i förskolan

 

Hur kan man arbeta med genus i förskolan på ett kreativt och lustfyllt sätt?

 

Genusarbete i förskolan handlar om att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina färdigheter.

Flickor och pojkar ska ges möjlighet att utvecklas fullt ut som individer, utan att begränsas av traditionella könsvärderingar.

 

Genusarbetet på förskolan är att upptäcka det osynliga men självklara. Att se mönster och att genom reflektion komma till insikt. Hur ser vi individen, utan att först se kön? Hur tänker vi kring flickor och pojkar?

Författaren och dramapedagogen Magdalena T Granholm leder en inspirerande workshop där vi

Med drama som metod tittar vi närmare på våra egna värderingar ur ett genusperspektiv.

Vi diskuterar och reflekterar kring olika händelser som kan förekomma på förskolan. Vi arbetar med kartläggning av olika arenor, samt provar praktiska dramaövningar.

 Föreläsning och workshop 2,5 timmar 

                   

Workshop * Dramaresan * Workshop * Dramaresan

Magdalena Granholm ger workshop kring den egna boken Dramaresan.  Deltagarna får redskap hur man på ett lustfyllt och lärande sätt kan arbeta med barns sociala kompetens i förskola och förskoleklass.  Dramaresan vänder sig till alla som jobbar med barns sociala utveckling och som vill lära dem de sociala koderna, kompetensen för hur man fungerar tillsammans med andra

Mer information om våra fortbildningar?

maila oss