Teater & Dramaskolan

Helsingborg

Under  2017 kommer vi inta att ha några kurser för barn, utan vi fokuserar på att arbeta ute på förskolor och skolor.

vill ni ha besök på er förskola/ skola kontakta Magdalena här

Helsingborg

Miniteaterlek

Prinsar, prinsessor & kanske en groda?

Tilsamman med de minsta leker & improviserar vi utifrån sagor,

fantasi, rim och ramsor. För barn 3 - 4 år

Plats:

Tid:

Pris:

Anmälan: 

Teater & Dramaskolan

 

Tillsammans med barnen improviserar, dramatiserar och Utvecklar vi den kreativitet och fantasi som finns hos alla. Vi reser i fantasin med hjälp av en interaktivt dramaresa där allt kan hända. Åldersindelat För barn 4 – 6 år

Plats:

Tid:

Pris:

Anmälan:

 

Teaterskolan 7 - 12år


I våra teaterkurser arbeta utifrån barnens egen fantasi och lekfullhet som kommer till uttryck genom olika teaterövningar och improvisationer. Med hjälp av olika övningar lär vi oss improvisera och utveckla det egna kroppsspråket. Vi arbetar med de sceniska möjligheterna och tränar fantasin och koncentrationen samt socialt samspel. Den sociala kompetensen utvecklas, något som alla har nytta av även senare i livet

 Vi avslutar terminen med att trolla fram en fantastisk föreställning som visas för en jublande publik.

Plats:

Tid:

Pris:

Anmälan