Teater & Dramaskolan

Fortbildning & Workshop 2017

Workshop - Hur kan man på ett lustfyllt och lärande sätt arbeta med barns matematiska utveckling

    Sifferlandet           

Magdalena Granholm ger workshop kring den egna boken "Sifferlandet". Deltagarna får redskap hur man på ett lustfyllt och lärande sätt kan arbeta med barns matematiska utveckling i förskola och förskoleklass. Workshopen vänder sig till alla som jobbar med barn. Hur kan man arbeta med grunderna i matematikförstå­else. I Sagoäventyr med hjälp av lek, fantasi, magi samt enkel rekvisita kan vi hitta massor med matematik!    Vi kan klassificera, hitta ordningstal, antal, är det udda eller jämt? Hur många par, former, grupper? Det är bara fantasin som sätter gränser. Resan till Sifferlandet ger många spännande upplevelser – en rolig och viktig in­troduktion till matematikens värld!

Tid:kan beställas

Plats:                                                                

Info & anmälan:här

 

 

På genusäventyr

 

 

 
   

Genus & Drama i förskolan

Kan beställas

 

Hur kan man arbeta med genus i förskolan på ett kreativt och lustfyllt sätt?

Genusarbete i förskolan handlar om att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina färdigheter. Flickor och pojkar ska ges möjlighet att utvecklas fullt ut som individer, utan att begränsas av traditionella könsvärderingar. Genusarbetet på förskolan är att upptäcka det osynliga men självklara.Att se mönster och att genom reflektion komma till insikt. Hur ser vi individen, utan att först se kön? Hur tänker vi kring flickor och pojkar?

Författaren och dramapedagogen Magdalena T Granholm leder en inspirerande workshop där vi

 

Med drama som metod tittar vi närmare på våra egna värderingar ur ett genusperspektiv.

 

Vi diskuterar och reflekterar kring olika händelser som kan förekomma på förskolan. Vi arbetar med kartläggning av olika arenor, samt provar praktiska dramaövningar.

 

 

 

 

Föreläsning i Livskunskap.

 

Livsviktigt! – Livskunskap i förskolan

 

Under den här spännande föreläsningen får du konkreta tips och idéer som du direkt kan använda i ditt pedago­giska arbete. Med hjälp av fantasi, drama, sagor, rim och ramsor låter vi barnen bekanta sig med och sätta ord på sina känslor. Det handlar om glädje, ilska, rädsla, trygghet och vänskap. Det handlar om att ge barnen redskap att utveckla dessa känslor. Det leder till en inre trygghet som gör att barnen fungerar bättre tillsammans.  

Ur kvällens innehåll: Huvud, Hjärta, Hand – hur samverkar de på bästa sätt?

  Drama – ett sätt att öppna upp och få förståelse för sina känslor

Leken som befriar

 • I Fantasin provar vi nya roller och utvecklar vår empatiska förmåga.

Tid: Kan Beställas

Plats:

Pris:

 

Info & anmälan:här