- Välkommen till -

Kurser för barn 2 år och uppåt

VILL DU ATT DITT BARN SKA:

  • Kunna prata och agera inför större grupper

  • Våga visa och uttrycka sina känslor

  • Utveckla sin fantasi och  kreativitet

 

Då ska ni anmäla er till en kurs hos oss!

- och varandra

© 2019 by Teater & Dramaskolan

Bjurholmsgatan 15, Södermalm

070 - 773 75 07

drama@telia.com