top of page

Schema VT-24

Vårterminen 2024 startar v.6

Måndag

Dramaskolan

4-6 år

16.00-16.45

Teaterskolan
6-8 år

17.00-18.00

Teaterskolan

7-10 år

18.15-19.15

Tisdag

Miniteater
3-5 år

16.00 - 16.45

Dramaskolan

4-6 år

17.00-17.45

Teaterskolan

7-10 år

18.00-19.00

Teaterskolan 

10-12 år

19.15-20.15

Onsdag

Miniteater 

3-4 år

16.00-16.45

Teaterskolan 

5-7 år

17.00-18.00

Teaterskolan 

7-10 år

18.15-19.15

Torsdag

Dramaskolan

4-6 år

16.00-16.45

Teaterskolan

5-7 år

17.00-18.00

Teaterskolan

10-12 år

18.15-19.15

Lördag

Dramaskolan

4-5 år

10.00-10.45

Dramaskolan

5-6 år

11.00-11.45

Teaterskolan

6-9 år

12.00-13.00

bottom of page