top of page

FÖRSKOLEDRAMA

Huvudfoting 1_2 (1).png

Dramapassen sker på plats hos er. Utifrån ert valda tema planerar och genomför vi ett dramaäventyr under 45 minuter. Pedagogerna på förskolan kan vara deltagare eller observatörer för att få tips och ideér på hur de själva kan arbeta vidare. Vi arbetar ur ett medvetet genusperspektiv där pojkar och flickor ska ges möjlighet att utvecklas utan traditionella könsvärderingar.

Drama hjälper barnen att utveckla sin sociala färdighet, tränar inlevelse och medkänsla, låter barnen förstå sig sjävla och sin omgivning. Barnen ges tillfällen att utvecklas socialt, emotionellt, fysiskt och intellektuellt.

Exempel på teman kan vara utanförskap/ensamhet, samarbete, barns rättigheter, miljö och källsortering eller klassiska sagor. Vi anpassar temat efter era önskemål beroende på vad barngrupen behöver. 

För mer information och bokning:

Kontakta Magdalena på 070-773 75 07 eller via mail.

bottom of page