top of page

KURSER

12 gånger/termin med start v.6

MINITEATERLEK

2 - 4 år

Prinsar, prinsessor och kanske en groda? Tillsammans med de minsta leker och improviserar vi utifrån sagor, fantasi, rim och ramsor.

Priser:

30 min 2150kr

45 min 2200kr

DRAMASKOLAN

4 - 7 år

Vi arbetar åldersindelat.
I dramaskolan ger vi oss tillsammans med barnen ut på spännande dramaäventyr där allt kan hända.

 

I en interaktiv teater är barnen med och styr handlingen framåt. vi löser uppdrag, hjälper filurer & figurer. Flyger skuttar och skojar  i våra magiska trolleriskor...


Vi improviserar, dramatiserar och utvecklar den kreativitet som finns hos alla.

Priser:

45 min 2200kr

TEATERSKOLAN

5 - 12 år

Vi arbetar åldersindelat.

I våra teaterkurser arbeta utifrån barnens egen fantasi och lekfullhet som kommer till uttryck genom olika teaterövningar och improvisationer. Med hjälp av olika övningar lär vi oss improvisera och utveckla det egna kroppsspråket. Vi arbetar med de sceniska möjligheterna och tränar fantasin och koncentrationen samt socialt samspel. Den sociala kompetensen utvecklas, något som alla har nytta av även senare i livet.

Vi avslutar terminen med att trolla fram en fantastisk föreställning som visas för en jublande publik.

Priser:

60 min 2300kr

90 min 3200kr

bottom of page